องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562