วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านขอนสัก หมู่ที่4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองปลาหมอ หมู่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างงานซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองกุง หมู่ที่ 3 ถึง ทางไปบ้านร่องดูก ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ MDB ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างงานซ่อมแซมถนนลงหินคลุกปูผิวจราจรบ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ถึง ทางไปบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อตู้รางเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง