วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารข้าวกล่องและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างขุดลอกดอนปู่ตา บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
สำรวจออกแบบพร้อมคิดปริมาณงาน โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองทับม้า บ้านผักหวาน
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ