วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน 63 คน เป็นเวลา 58 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างการปรับปรุงห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน ๒ ห้อง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป ? กลับ 1 คัน จำนวน ๑ วัน โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ ปรากฏตามเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯโครงขาชุบโครเมี่ยมเงาพร้อมผ้าคลุมเต็มตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง