วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ช่วงนาพ่อดี-ทางไปนาพ่อบุญส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 (ทางไปบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่7) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
8  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง