วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 (จุดที่2)ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 (จุดที่1)ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างงานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติม(หมึกแท้) จำนวน ๖ รายการ
18  มี.ค. 2563
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง