องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562