วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางเลียบคลองลำห้วยแฮด บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4656 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อยางมะตอย จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมราชินี จำนวน 40 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านหลุบคา หมู่ที ๗ (นอกเขตเทศบาล) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ถึงทางไปบ้านหัวนากลาง พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. เดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันคูอ่างเก็บน้ำโสกรัง และคันคูลำห้วยเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตอประดู่ ตำบลโนนศิลา อำเอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระหอกโพธิ์ (ช่วงคุ้มน้อยไปวัดป่า) ตำบลโนนศิลา อำเอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง