องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล โดยคัดเลือกองค์การตำบลหนองปลาหมอเป็นสถานที่นำร่องศูนย์ช่วยเ


2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11