องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]15
2 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]28
3 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น (LPA) [ 1 ต.ค. 2564 ]44
4 ยกเลิก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 7 ก.ค. 2564 ]56
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ประกันสังคมมาตรา 40" [ 21 มิ.ย. 2564 ]78
6 "คุณหลวงชวนโหวต" ให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code [ 6 พ.ค. 2564 ]52
7 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าวท้าใจ Season 3 [ 7 เม.ย. 2564 ]50
8 ประชาสัมพันธ์การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ [ 15 ม.ค. 2564 ]126
9 ประชาสัมพันธ์สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้ง [ 7 ธ.ค. 2563 ]20
10 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 7 ธ.ค. 2563 ]23
11 เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]22
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 28 ต.ค. 2563 ]48
13 ประกาศลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ต.ค. 2563 ]52
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]59
15 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจของ อบต.หนองปลาหมอ [ 5 ต.ค. 2563 ]54
16 รายงานผลคะแนนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]52
17 รายงานการให้คะแนนความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]54
18 ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 24 ส.ค. 2563 ]51
19 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]45
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5