องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  พิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 8]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 8]
 
  ข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอในเดื...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 30]
 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปล...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 8]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยวิ...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อและเส...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธา...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (สวนสัตว...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยสา...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 19]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23