องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 124]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภ...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉริมพระเกีรยติ ปี 2565[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 113]
 
  ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 108]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 97]
 
  กิจกรรม 5ส.[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 121]
 
  นายก อบต. ร่วมประชุมชาวบ้านเตรียมปลูกป่า[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 110]
 
  นายก อบต. มอบเกียรติบัตรของขวัญแก่นักศึกษาที่สำเร็...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 108]
 
  นายอำเภอโนนศิลาได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ปลูกป่า ตาม...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 112]
 
  นายก อบต. ออกสำรวจฝายน้ำหินทิ้งคลองอีสานเขียว และก...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 112]
 
  นายก อบต.ลงพื้นที่สำรวจการแก้ปัญหาความยากจน[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 109]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19