องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  นายกจำรัส ปัตตานัง นายก อบต.หนองปลาหมอ ร่วมกับกรม...[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 10]
 
  นายจำรัส ปัตตานัง นายก อบต .หนองปลาหมอ ร่วมตรวจรั...[วันที่ 2022-05-01][ผู้อ่าน 10]
 
  การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแ...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 25]
 
  วันที่ 8 เมษายน 2565 ประสานงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 33]
 
  ตอนรับพนักงานใหม่สู่ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 3 คน[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 63]
 
  ร่วมงาน[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 55]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยวิ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 55]
 
  ลงบันทึกประจำวัน[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 44]
 
  ออกตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 60]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15