องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแ...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 96]
 
  วันที่ 8 เมษายน 2565 ประสานงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 92]
 
  ตอนรับพนักงานใหม่สู่ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 3 คน[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 119]
 
  ร่วมงาน[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 111]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยวิ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 115]
 
  ลงบันทึกประจำวัน[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 133]
 
  ออกตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 131]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 102]
 
  ออกรับสมัครเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนอง...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 101]
 
  ขยะ มูลฝอย[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 109]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18