องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉริมพระเกีรยติ ปี 2565[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 128]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 129]
 
  ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 128]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 115]
 
  กิจกรรม 5ส.[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 145]
 
  นายก อบต. ร่วมประชุมชาวบ้านเตรียมปลูกป่า[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 129]
 
  นายก อบต. มอบเกียรติบัตรของขวัญแก่นักศึกษาที่สำเร็...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 125]
 
  นายอำเภอโนนศิลาได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ปลูกป่า ตาม...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 139]
 
  นายก อบต. ออกสำรวจฝายน้ำหินทิ้งคลองอีสานเขียว และก...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 129]
 
  นายก อบต.ลงพื้นที่สำรวจการแก้ปัญหาความยากจน[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 118]
 
  นายอำเภอร่วมกับ อบต.หนองปลาหมอมอบถุงยังชีพพระราชทา...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 126]
 
  นายกและพนักงานร่วมต้อนรับรองปลัด อบต.และเจ้าหน้าที...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 117]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20