องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  งานบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา พ.ศ.2562[วันที่ 2019-12-18][ผู้อ่าน 239]
 
  ประเพณีลอยกระทง ศพด.อบต.หนองปลาหมอ พ.ศ.2562[วันที่ 2019-11-08][ผู้อ่าน 272]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 องค์ก...[วันที่ 2019-10-25][ผู้อ่าน 237]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้ว...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 258]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2562[วันที่ 2019-08-13][ผู้อ่าน 229]
 
  โครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 250]
 
  พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป[วันที่ 2019-07-22][ผู้อ่าน 272]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒ...[วันที่ 2019-04-25][ผู้อ่าน 86]
 
  ประชาคมหมู่เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564[วันที่ 2019-04-24][ผู้อ่าน 139]
 
  กิจกรรมบุญกุ้มข้าว พ.ศ. 2561[วันที่ 2018-12-24][ผู้อ่าน 84]
 
  ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู...[วันที่ 2018-11-26][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักส...[วันที่ 2018-10-30][ผู้อ่าน 86]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15