องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 61]
 
  รองผู้ว่าตรวจเยี่ยมหนองวังม่วงเพื่อป้องกันและแก้ไข...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 78]
 
  ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัช...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักส...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่...[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 188]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ทำลายบัตรเลือกตั้ง[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการ Love say "YES" sex say "Safe" ตอนรู้ไว้ใช้...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 72]
 
  ออกพื้นที่สำรวจเด็กด้อยโอกาสเพื่อส่งต่อให้ พมจ.[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 235]
 
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายไกรสร กองฉลาด ผู้...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 66]
 
  กิจกรรม 5ส. ประจำเดือน มกราคม 2566[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 93]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26