องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 40]
 
  ออกรับสมัครเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนอง...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 45]
 
  ขยะ มูลฝอย[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 47]
 
  พิธีสัมมนาที่อำเภอหนองสองห้อง[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 46]
 
  ทีมงานพัฒนา[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 43]
 
  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 39]
 
  ปรับปรุง[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 34]
 
  ปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 38]
 
  การออกประชาคม[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 41]
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 39]
 
  ตรวจติดตามระบบน้ำปะปา[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 37]
 
  ปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 33]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15