องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 71]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาห...[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 79]
 
  กิจกรรม 5ส.[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 93]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภ...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉริมพระเกีรยติ ปี 2565[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 85]
 
  ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 78]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 71]
 
  กิจกรรม 5ส.[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 86]
 
  นายก อบต. ร่วมประชุมชาวบ้านเตรียมปลูกป่า[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 83]
 
  นายก อบต. มอบเกียรติบัตรของขวัญแก่นักศึกษาที่สำเร็...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 81]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18