องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยวิ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 162]
 
  ลงบันทึกประจำวัน[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 204]
 
  ออกตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 129]
 
  ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 182]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 160]
 
  ออกรับสมัครเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนอง...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 135]
 
  ขยะ มูลฝอย[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 150]
 
  พิธีสัมมนาที่อำเภอหนองสองห้อง[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 187]
 
  ทีมงานพัฒนา[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 160]
 
  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 159]
 
  ปรับปรุง[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 153]
 
  ปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 130]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20