องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  กิจกรรมรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแมลงเพื่อป้องกัน...[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการจัดสถานที่กักกัน แยกกัก และพักคอยดูแลกลุ่มเ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 175]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า พ.ศ.256...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 177]
 
  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บรรเทา...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 158]
 
  การประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 174]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 144]
 
  ออกพื้นที่โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเ...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 160]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ....[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 153]
 
  ประชุมคณะกรรมการแผน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 147]
 
  ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมสงกรานต์ พ.ศ.2564[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 137]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด.อบต.หนองปลาหมอ[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 163]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19