องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าองค์การบริหารส่ว...[วันที่ 2018-08-03][ผู้อ่าน 184]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอ...[วันที่ 2018-08-02][ผู้อ่าน 192]
 
  [วันที่ 2018-06-27][ผู้อ่าน 177]
 
  [วันที่ 2018-06-07][ผู้อ่าน 220]
 
  กิจกรรมวันสงกรานต์ พ.ศ. 2561[วันที่ 2018-04-11][ผู้อ่าน 199]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [วันที่ 2018-01-12][ผู้อ่าน 190]
 
  บุญกุ้มข้าวอบต.หนองปลาหมอ พ.ศ.2560[วันที่ 2017-12-27][ผู้อ่าน 210]
 
  กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2560[วันที่ 2017-11-03][ผู้อ่าน 229]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสิสามัญ [วันที่ 2017-08-16][ผู้อ่าน 252]
 
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา...[วันที่ 2017-08-02][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม องค์การบริหารส่วน...[วันที่ 2017-07-21][ผู้อ่าน 218]
 
  ถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ[วันที่ 2017-07-07][ผู้อ่าน 233]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19