องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสิสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่ 1...[วันที่ 2016-12-30][ผู้อ่าน 173]
 
  บุญกุ้มข้าว ประจำปี 2559[วันที่ 2016-12-20][ผู้อ่าน 174]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระ...[วันที่ 2016-12-02][ผู้อ่าน 183]
 
  "ร่วมพลังแห่งความภักดี" พิธีปฏิญาณตนแสดงความจงรักภ...[วันที่ 2016-11-22][ผู้อ่าน 180]
 
  ประเพณีลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองปลาหมอ พ....[วันที่ 2016-11-15][ผู้อ่าน 187]
 
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ...[วันที่ 2016-11-14][ผู้อ่าน 170]
 
  พิธีพระราชทานผ้ากฐินให้ ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์[วันที่ 2016-11-08][ผู้อ่าน 177]
 
  ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2...[วันที่ 2016-11-01][ผู้อ่าน 185]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระรา...[วันที่ 2016-10-27][ผู้อ่าน 171]
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูก...[วันที่ 2016-09-27][ผู้อ่าน 208]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จิตแจ่มใส่ สร้างสรรค์ส...[วันที่ 2016-09-26][ผู้อ่าน 185]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2016-09-20][ผู้อ่าน 186]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17