องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  การประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 227]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 183]
 
  ออกพื้นที่โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเ...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 227]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ....[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 213]
 
  ประชุมคณะกรรมการแผน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 191]
 
  ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 197]
 
  กิจกรรมสงกรานต์ พ.ศ.2564[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 206]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด.อบต.หนองปลาหมอ[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 203]
 
  การประชุม Web Conferece ครั้งที่ 1 ตามมาตรการป้องก...[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 279]
 
  รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปี 2563[วันที่ 2020-12-24][ผู้อ่าน 198]
 
  บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 244]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี [วันที่ 2020-12-17][ผู้อ่าน 254]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23