องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  กิจกรรมรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแมลงเพื่อป้องกัน...[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 235]
 
  โครงการจัดสถานที่กักกัน แยกกัก และพักคอยดูแลกลุ่มเ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 268]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า พ.ศ.256...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 268]
 
  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บรรเทา...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 245]
 
  การประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 250]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 202]
 
  ออกพื้นที่โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเ...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 252]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ....[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 235]
 
  ประชุมคณะกรรมการแผน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 214]
 
  ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 219]
 
  กิจกรรมสงกรานต์ พ.ศ.2564[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 229]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด.อบต.หนองปลาหมอ[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 233]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26