องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


ขยะ มูลฝอย


ขณะนี้ ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะของเราได้ทำการซ่อมบำรุง อีกไม่นานจะแล้วเสร็จและรับใช้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไป ขอบคุณพนักงานเก็บขยะทุกท่านบรรเทาความเดือดร้อนของประชนในครั้งนี้

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11