องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


ออกรับสมัครเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองปลาหมอ


วันที่ 1 มีนาคม 2565 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับสมัครเด็กนักเรียน อายุไม่น้อยกว่า 2 ปี เข้ารับการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11