องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


ร่วมงาน


นางจีราภา  จันทาศรี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้รับมอบหมายจาก นายจำรัส ปัตตานัง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ร่วมเป็นเกียรติร่วมเปิดงานเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ณ บ้านเก่าน้อย 

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11