องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


ร่วมงาน


นางจีราภา  จันทาศรี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้รับมอบหมายจาก นายจำรัส ปัตตานัง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ร่วมเป็นเกียรติร่วมเปิดงานเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ณ บ้านเก่าน้อย 

2023-11-28
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-17
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-03
2023-10-27