องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง


วันที่ 1 มีนาคม 2565 งานประสานสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ  ผลการดำเนินการใช้งานได้ตามปกติ

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11