องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำรัส ปัตตานัง นายก อบต.หนองปลาหมอ ตรวจไฟฟ้าแสงสว่างจากโซล่าเซล เส้นไปบ้านห้วยเสียว


2023-09-25
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-12
2023-09-06
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-30