องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ งานประสานสาธารณูปโภค ดำเนินซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าอำเภอ จำนวน 3 จุด และบ้านผักหวาน จำนวน 6 จุด ผลการดำเนินงานใช้งานได้ตามปกติ


2023-09-25
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-12
2023-09-06
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-30