องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 งานประสานสาธารณูปโภค ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีสง่า บ้านหนองกุง บ้านห้วยเสียว และนำส่งน้ำอุปโภคบริโภค ผลการดำเนินงานสำเร็จ


2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11