องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำรัส ปัตตานัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมกับคณะ รพ.สต.หนองปลาหมอ


2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11