องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานประสานสาธารณูปโภค กองช่าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองกุง จำนวน 1 จุด ผลการปฏิบติงาน สำเร็จ


2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11