องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด มอบทุนการศึกษา


บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จำนวน 5 โรงเรียน 

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11