องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.หนองปลาหมอ พร้อมกองช่าง เข้าตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ของบริษัทโซล่า แอสฟัลท์ จำกัด ในการนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและทดสอบระบบการป้องกันอัคคีภัย ครบทุกขั้นตอน

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11