องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


ลงทะเบียน


วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลหนองปลาหมอ ณ องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้รับคำร้องลงทะเบียนและทำความเข้าใจสำหรับผู้เข้าลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือในระดับตำบล

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11