องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


นายจำรัส ปัตตานัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ นางบุญสม ศรีทาแก ปลัดองค์การบริหารส่วตำบลหนองปลาหมอ และ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  อบต.หนองปลาหมอ เข้าสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทโซล่า แอสฟัลท์ จำกัด 

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11