องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


แจ้งประชาสัมพันธ์


เชิญเจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ทุกท่าน ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณและรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เตรียมอุปกรณ์ในการพัฒนามาของแต่ละท่านด้วยค่ะ 

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11