องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


ตรวจติดตามระบบน้ำปะปา


นายจำรัส ปัตตานัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ พร้อม นางบุญสม ศรีทาแก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ และ นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร เข้าร่วมตรวจสอบระบบน้ำปะปา บ้านน้อยโนนทอง หมู่ที่ 2 (นอกเขต) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหาระบบน้ำปะปาไม่ไหล และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11