องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


การออกประชาคม


ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายตัวเป็นวงกว้าง ทำให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะได้รับผลกระทบหากออกพื้นที่เนื่องจากสาธารณสุขได้ออกมาเตือนภัยจากโรคโควิด-19  สำหรับประชาชนและสถานประกอบการ ระดับ 4 ทุกคน เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จึงขอยกเลิกการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หากสถานการณีคลี่คลายลงแล้ว จะดำเนินการแจ้งท่านได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11