องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
 
แผพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.part1
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.part2
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.part3
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.part4
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.part5
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.part6
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.part7
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ