องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น (LPA) [ 1 ต.ค. 2564 ]146
22 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]16
23 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]14
24 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งบุคคลภายนอก/ภายใน/หน่วยงานอื่น [ 28 ก.ย. 2564 ]13
25 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าวท้าใจ Season 3 [ 7 เม.ย. 2564 ]143
26 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ก.พ. 2564 ]11
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]154
28 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจของ อบต.หนองปลาหมอ [ 5 ต.ค. 2563 ]143
29 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]134
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]125
31 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 25 ม.ค. 2563 ]118
32 ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย [ 6 ธ.ค. 2562 ]111
33 จำนวนลานกีฬา สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 6 ธ.ค. 2562 ]118
34 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]118
35 ลานกีฬา/สนามกีฬาใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี [ 6 พ.ย. 2562 ]116
36 เรื่อง ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแลพันกงานจ้างทั่วไป องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 7 ก.ย. 2562 ]117
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 ก.ย. 2562 ]120
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการสอบแข่งขัน และสถานที่สอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 4 ก.ย. 2562 ]119
39 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 14 ส.ค. 2562 ]117
40 เรื่อง ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแลพันกงานจ้างทั่วไป องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 8 ส.ค. 2562 ]118
 
|1หน้า 2|3|4